Odjel za filozofiju

Nastavnici

     

dr. sc. Marko VUČETIĆ, lic. theol.

izvanredni profesor v.d. pročelnika odjela
dr. sc. Ante PERIŠA izvanredni profesor

 

dr. sc. Slavko BRKIĆ docent  
dr. sc. Nives DELIJA TREŠĆEC izvanredna profesorica koordinatorica za mobilnost i međunarodnu suradnju
dr. sc. Ivana KNEŽIĆ docentica  
dr. sc. Mate PENAVA 
docent web administrator
dr. sc. Maja POLJAK docentica ECTS koordinatorica
dr. sc. Vani ROŠČIĆ docentica koordinatorica za studente s invaliditetom
dr. sc. Ivana RENIĆ viša asistentica  
Josip ĆAPIN asistent  
Ivana NIKOLIĆ asistentica  

 

Profesori emeritusi

dr. sc. Jure ZOVKO profesor emeritus

 

Umirovljeni nastavnici

izv. prof. dr. sc. Borislav DADIĆ
prof. dr. sc. Iris TIĆAC
doc. dr. art. Nikša ETEROVIĆ
izv. prof. dr. sc. Dušan TRAVAR