Odjel za filozofiju

dr. sc. Vani Roščić, docent

 

Roscic.JPG

 

Osobni podaci

 

   Datum i mjesto rođenja: 23. 06. 1972., Split

    Adresa: Sveučilište u Zadru, Odjel za filozofiju
               Obala kralja Petra Krešimira IV. br. 2
               23 000 Zadar

    Telefon: +385(0)23-200-701
    E-mail: vroscic@unizd.hr

 

Obrazovanje

 

2008.  doktorirala iz filozofije

    •    Filozofski Fakultet DI, Zagreb

2003. magistrirala iz filozofije  

    •    Pontificia Universitas Sanctae Crucis, Rim
    •    nostrificikacija  Zagreb, 2004.

2000. diplomirala iz filozofije

    •    Pontificia Universitas Sanctae Crucis, Rim

 

Predavanja i seminari

 

Estetika

Filozofija religije I

Filozofija religije II

Misterij ljepote

Filozofija odgoja

Metodika nastave filozofije II


Znanstveni interesi

 

Povijest filozofije

Suvremena estetika

 

Članstvo u udrugama


Hrvatsko filozofsko društvo