Odjel za filozofiju

dr. sc. Nives DELIJA TREŠĆEC, izvanredna profesorica

Osobni podaci

     

     Datum i mjesto rođenja: 18. rujna 1974., Split
  Adresa:  Sveučilište u Zadru, Odjel za filozofiju
                  Obala kralja Petra Krešimira IV. br. 2
                  23000 Zadar

  

 

 Obrazovanje

 

2009. doktorirala iz filozofije

  • Hrvatski studiji, Sveučilište u Zagrebu

2003. magistrirala iz filozofije

  •  Hrvatski studiji, Sveučilište u Zagrebu

1999. diplomirala filozofiju i povijest umjetnosti

  • Filozofski fakultet u Zadru, Sveučilište u Splitu

 

Znanstveni projekti 

 

2009.

 Viši asistent na projektu «Filozofijsko značenje kulture i kulturnoga identiteta» (269-1911113-2615)

2003.

 Asistent na projektu «Teorija filozofijske ironije» (0070019)

2000.   Znanstveni novak na projektu «Platonova teorija razumijevanja» (070555)

 

 

 Predavanja i seminari

 

 

 

 

Filozofija kulture

Filozofija uma I

Filozofija uma II

Ontologija I

Ontologija II

Kantova Kritika čistog uma (seminar)

 

 Znanstveni interesi

 

Filozofija kulture
Estetika
Njemački idealizam

 

 

Članstvo u udrugama

 

Internatonale Hegel- Gesellschaft
Platonovo društvo, Zagreb
Hegelovo društvo, Zadar