Odjel za filozofiju

Ivana Renić

Osobni podaci


Datum i mjesto rođenja: 25. rujna 1986., Sremska Mitrovica

Adresa:  Sveučilište u Zadru, Odjel za filozofiju

                  Obala kralja Petra Krešimira IV. 

                  23000 Zadar

E-mail: irenic@unizd.hr

Obrazovanje


lipanj, 2023. doktorirala iz filozofije (Odnos osjećaja i moralnog osjećaja kod Spinoze i Kanta)

• Humanističke znanosti, Sveučilište u Zadru

2011. magistrirala iz filozofije (mag. educ. phil.)

2010. magistrirala iz kroatologije (mag. educ. croat.)

• Hrvatski studiji, Sveučilište u Zagrebu


 Predavanja i seminari

Filozofija spoznaje 1

Filozofija spoznaje 2

Metodika nastave filozofije 1

Povijest hrvatske filozofije

 

Znanstveni interesi

Povijest filozofije (Platon, Spinoza, Kant)

Etika

Filozofija spoznaje

Članstvo u udrugama

 Platonovo društvo, Zagreb
Hegelovo društvo, Zadar