Odjel za filozofiju

Novosti

OBAVIJEST - Repozitorij završnih i diplomskih radova

OBAVIJEST - Repozitorij završnih i diplomskih radova

Prema Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (ZZDVO, 2013) Članak 83., točka 11. Završne radove studija sveučilišta i fakulteti dužni su trajno objaviti na javnoj internetskoj bazi sveučilišne knjižnice u sastavu sveučilišta te kopirati u javnu internetsku bazu završnih radova Nacionalne i sveučilišne knjižnice. Veleučilišta i visoke...
Pročitaj više
OBAVIJEST - Repozitorij završnih i diplomskih radova
DODATNI ISPITNI ROK

DODATNI ISPITNI ROK

DODATNI ISPITNI ROK

Studenti imaju pravo pristupiti samo jednom ispitu u dodatnom ispitnom roku (od 19. do 23. listopada 2015.).

Prijave se zaprimaju u tajništvu Odjela do petka 16. listopada 2015. do 1200 sati.

Termini dodatnog ispitnog roka bit će oglašeni u petak 16. listopada 2015. do...

Pročitaj više
DODATNI ISPITNI ROK
VIJEST

VIJEST

Na konferenciji Međunarodne Akademije za filozofiju znanosti (Bruxelles)
Académie Internationale de Philosophie des Sciences (A.I.P.S.), koja je održana od
21. do 26. rujna 2015. na svučilištu Coruña, prof. dr. Jure Zovko je izabran za
potpredsjednika Akademije. Po statutu A.I.P.S. ima predsjednika, zamjenika
predsjednika i dvojicu potpredsjednika. Čestitamo!...
Pročitaj više
VIJEST
OBAVIJEST

OBAVIJEST

Na konferenciji IIP u Pekingu, održanoj u rujnu 2015. prof. dr. Jure Zovko izabran je za
Predsjednika Comitè de cooptation Intitut International de Philosophie!...
Pročitaj više
OBAVIJEST
First89101112131517