Odjel za filozofiju

Obavijesti i novosti

Uvjeti upisa u višu godinu studija iz akad. god. 2021./2022. u 2022./2023. na Odjelu za filozofiju

1. Za redovite studente koji studiraju uz punu subvenciju Ministarstva znanosti i obrazovanja, uvjet za prijelaz u višu godinu studija: stečenih 55 ECTS bodova prama redu predavanja matičnog studija, bez dodatnih uvjeta;
2. Za redovite studente koji će, sukladno Odluci Senata od 25. svibnja 2021. (KLASA: 602-04/21-03/116 URBROJ: 2198-1-79-10-21-02) upisati višu godinu studija uz participaciju u troškovima studiranja proporcionalno broju ECTS bodova nepoloženih kolegija, uvjet za prijelaz u višu godinu studija: stečenih 45 ECTS bodova prema redu predavanja matičnog studija, bez dodatnih uvjeta.UVJETI UPISA

Uvjeti upisa u višu godinu studija iz akad. god. 2018./2019. u 2019./2020. na Odjelu za filozofiju:

a). za redovite studente koji studiraju uz punu subvenciju Ministarstva znanosti i obrazovanja: 55 ECTS bodova, bez dodatnih uvjeta

b). za redovite studente koji će sukladno Odluci Senata od 29. 5. 2018.god. upisati višu godinu studija uz participaciju u troškovima studiranja proporcionalno broju nepoloženih ECTS bodova: 50 ECTS bodova.

21. 1. 2019.

 

Raspored predavanja i ispita iz Filozofije spoznaje I>>>

 

Rezultati natječaja za upis na diplomski ciklus u akademskoj godini 2014./2015.

Rang lista

 

 

 1. regionalni studentski simpozij društvenih i humanističkih znanosti »Kritičko mišljenje«

Studentski zbor Filozofskog fakulteta u Splitu, Filozofski fakultet u Splitu i Hrvatsko filozofsko društvo organiziraju 1. regionalni studentski simpozij "Kritičko mišljenje".

Poziv za sudjelovanje

Prijavni obrazac

 

 

Popis mentora po godinama studija

Mentori  Studijska godina
Izv. prof. dr. sc. Borislav Dadić, doc. dr. sc. Slavko Brkić, dr. sc. Ivana Knežić  
 1. godina preddiplomskog studija
Prof. dr. sc. Jure Zovko, doc. dr. sc. Nives Delija Trešćec  2. godina preddiplomskog studija
Prof. dr. sc. Iris Tićac, dr. sc. Maja Poljak  3. godina preddiplomskog studija
Doc. dr. sc. Marko Vučetić  1. godina diplomskog studija
Doc. dr. sc. Vani Roščić  2. godina diplomskog studij

 Pročelnica Odjela za filozofiju
Prof. dr. sc. Iris Tićac


Postupak evaluacije

U ljetnom semestru ak. god. 2013./2014. evaluirat će se nastavnički rad dr. sc. Ivane Knežić i dr. sc. Maje Poljak. Mole se studenti, koji su upisani na kolegije ili seminare  iz tablice, da pristupe postupku evaluacije.

Ime i prezime   Naziv kolegija ili seminara   Godina studija
Dr. sc. Ivana Knežić    Moderna filozofija II  3. preddiplomskog
Dr. sc. Ivana Knežić  Aristotelova metafizička misao  1. i 2. preddiplomskog
Dr. sc. Maja Poljak  Metodologija znanstvenog rada  1. preddiplomskog
Dr. sc. Maja Poljak  Izabrana antropološka pitanja kod Tome Akvinskoga    1. i 2. preddiplomskog
Dr. sc. Maja Poljak  Descartesova Rasprava o metodi  2. i 3. preddiplomskog