Odjel za filozofiju

Svjetski Dan filozofije

Pod pokroviteljstvom i na poticaj Hrvatskog filozofskog društva, Odjel za filozofiju obilježava UNESCO-ov Svjetski dan filozofije organizirajući popularna predavanja i rasprave u kojima sudjeluju nastavnici Odjela za filozofiju Sveučilišta u Zadru,  drugih Sveučilišta u Hrvatskoj i studenti. Filozofijske radionice pod vodstvom M.Vučetića održavaju se u Klasičnoj gimnaziji Ivana Pavla II., gdje su angažirani nastavnici i učenici.
2009. povodom Svjetskog dana filozofije dvoje nastavnika i jedan student održali su izlaganja, nakon kojih je uslijedila rasprava.
Teme izlaganja:
„Metafizika osobe prema N. Berdjajevu“(B.Dadić)
„Filozofija ljubavi V. Solovjeva“ (I. Tićac)
„Evolucija dualističkih doktrina“ (N. Stanojević )
 U Klasičnoj gimnaziji Ivana Pavla II.  pod vodstvom M. Vučetića održana je  radionica: „Filozofija i svjetonazor“.

 2010. godine Odjel za filozofiju Sveučilišta u Zadru obilježio je Svjetski dan filozofije u suradnji sa Hrvatskim filozofskim društvom.
Aktivnosti su se odvijale tri dana. Nakon radionice „Maske suvremenog nihilizma“ održane 13. prosinca 2010., održana su dva predavanja: jedno naslovljeno „Ontološka dimenzija istine“ (Lino Veljak, 2010. predsjednik HFD-a, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu), te drugo predavanje pod naslovom „Humanizam i transhumanizam“ (Hrvoje Jurić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu). Treći dan (15. prosinac 2010), održan je okrugli stol na temu „Pitanja o istini“. Teme izlaganja bile su sljedeće: „Filozofski aspekti znanstvene istine“ (Mirko Jakić), „Sloboda i istina“ (B.Dadić), „Istina kroz lijepo i umjetnost“(V.Rošćić), „Istina kao subjektivnost“(M.Vučetić),  „Istina u dijalogu“ (I.Tićac).

2011. Svjetski dan filozofije obilježen je izlaganjima i okruglim stolom. Teme izlaganja bile su sljedeće:

„Istina i znanost“ (I.Zelić), „Odnos filozofije i znanosti“ (M.Jakić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu).
Okrugli stol bio je posvećen sljedećim temama: „Filozofija prirode Ruđera Boškovića“ (M.Vučetić),
„Odnos Boškovićeve sile i Leibnizove monade“ (B.Dadić), „Umjetnički tehne  i tehnika“(V.Roščić)
“Odnos filozofije i znanosti kod Newmana“ (M.Poljak).
Održana je filozofijska radionica „Život i djelo R. Boškovića“

2012. Svjetski dan filozofije obilježen je izlaganjima i raspravom studenata Odjela za filozofiju (S. Marinović, D. Vadjon, M. Grabarić, M. Ivić, N. Matusina, M. Knežević). Izlaganja su obuhvaćala raznolike teme postmoderne.

Održana je filozofijska radionica: „Nietzscheova kritika kulture“.

2013. godine u organizaciji studenata Odjela za filozofiju u studentskom klubu „Božo Lerotić“ održana je dvodnevna manifestacija pod nazivom „Etički izazovi današnjice“ (5.i 6. prosinac 2013.) u kojoj su sudjelovali nastavnici sa Sveučilišta u Zadru, Splitu i Zagrebu i studenti filozofije sa Sveučilišta u Zadru.

5. prosinca 2013. teme izlaganja bile su sljedeće: „Uvod u etiku“ (I.Tićac, Odjel za filozofiju Sveučilišta u Zadru), „Moralni osjećaj i suosjećanje“ (I.Zagorac, Filozofski fakultet u Zagrebu), „Bioetika u Europi“ (E.Kušan, Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu), „Dramatičan prikaz kritike Kantove moralne filozofije kod G.Buechnera“ (B.Ležaja, student filozofije na Odjelu za filozofiju Sveučilišta u Zadru).
6. prosinca 2013. održana su sljedeća izlaganja: „Budizam i etika“ (F.Sebastijan, student filozofije Odjela za filozofiju Sveučilišta u Zadru), „Kategorički imperativ u sceni iz filma Idi i smotri“ (J.Miljak, student Odjela za filozofiju Sveučilišta u Zadru), „Sindikalna borba u praksi“ (O.Matijaševič, Hrvatska udruga radničkih sindikata), „Etičke kontroverze: eutanazija i pobačaj“ (S.Kumić, mag. Phil.), „Nietzscheov 'moral stada'“ (Josip Ćapin, student Odjela za filozofiju Sveučilišta u Zadru), „Sartreova sloboda“ (A.Milos i M.Vrtlar, studenti Odjela za filozofiju Sveučilišta u Zadru.)
Održana je filozofska radionica: „Antropologija tzv. posljednjeg čovjeka“.