Odjel za filozofiju

Izmjene i dopune programa


25. lipnja 2008. Odjel za filozofiju uputio je zahtjev za izmjenom i dopunom preddiplomskog i diplomskog programa filozofije Senatu Sveučilišta u Zadru, koji je Senat prihvatio Odlukom od 18.srpnja 2008.

4. lipnja 2009. Odjel za filozofiju uputio je zahtjev za izmjenom i dopunom preddiplomskog programa filozofije Senatu Sveučilišta u Zadru, koji je Senat prihvatio Odlukom od 17. lipnja 2009.

1. srpnja 2009. Odjel za filozofiju uputio je zahtjev za izmjenom i dopunom preddiplomskog i diplomskog programa filozofije Senatu Sveučilišta u Zadru, koji je Senat prihvatio Odlukom od 16. srpnja 2009. 

20. veljače 2012. Odjel za filozofiju uputio je zahtjev za izmjenom i dopunom preddiplomskog i diplomskog programa filozofije Senatu Sveučilišta u Zadru, koji je Senat prihvatio Odlukom od 27. veljače 2012. 

9. siječnja 2013. Odjel za filozofiju uputio je zahtjev za izmjenom i dopunom preddiplomskog programa filozofije Senatu Sveučilišta u Zadru, koji je Senat prihvatio Odlukom od 24. siječnja 2013. 

12. ožujka 2019. Odjel za filozofiju uputio je zahtjev za izmjenom i dopunom preddiplomskog programa filozofije Senatu Sveučilišta u Zadru, koji je Senat prihvatio Odlukom od 2. siječnja 2019.

18. lipnja 2020. Odjel za filozofiju uputio je zahtjev za izmjenom i dopunom preddiplomskog i diplomskog programa filozofije Senatu Sveučilišta u Zadru, koji je Senat prihvatio Odlukom od 30. lipnja 2020..