Odjel za filozofiju

VIJEST

Na konferenciji Međunarodne Akademije za filozofiju znanosti (Bruxelles)
Académie Internationale de Philosophie des Sciences (A.I.P.S.), koja je održana od
21. do 26. rujna 2015. na svučilištu Coruña, prof. dr. Jure Zovko je izabran za
potpredsjednika Akademije. Po statutu A.I.P.S. ima predsjednika, zamjenika
predsjednika i dvojicu potpredsjednika. Čestitamo!