Odjel za filozofiju

Uvjeti upisa u višu godinu studija iz akad. god. 2022./2023. u 2023./2024. na Odjelu za filozofiju

Uvjeti upisa u višu godinu studija iz akad. god. 2022./2023. u 2023./2024. na Odjelu za filozofiju

1. Za redovite studente koji studiraju uz punu subvenciju Ministarstva znanosti i obrazovanja, uvjet za prijelaz u višu godinu studija: stečenih 55 ECTS bodova prama redu predavanja matičnog studija, bez dodatnih uvjeta;

2. Za redovite studente koji će, sukladno Odluci Senata od 25. svibnja 2021. (KLASA: 602- 04/21-03/116 URBROJ: 2198-1-79-10-21-02) upisati višu godinu studija uz participaciju u troškovima studiranja proporcionalno broju ECTS bodova nepoloženih kolegija, uvjet za prijelaz u višu godinu studija: stečenih 45 ECTS bodova prema redu predavanja matičnog studija, bez dodatnih uvjeta.