Odjel za filozofiju

Svečana promocija prvostupnika filozofije

Svečana promocija prvostupnika/ica za akad. god. 2013./2014. Odjela za filozofiju održat će se u srijedu 17. prosinca 2014. god. u 12,00 sati u Svečanoj dvorani Sveučilišta u Zadru, (Obala kralja P. Krešimira IV./2).