Odjel za filozofiju

Obrana diplomskog rada

Obrana diplomskog rada

 

Dana 10. lipnja 2020. godine s početkom u 11:00 sati studentica Ivana Čović branit će diplomski rad naslovljen „Reciprocitet i konverzija u Jean-Paul Sartreovoj prvoj etici“.

 

Povjerenstvo:

  1. Prof. dr. sc. Jure Zovko, predsjednik
  2. Izv. prof. dr. sc. Marko Vučetić
  3. Doc. dr. art. Nikola Etereović