Odjel za filozofiju

DODATNI ISPITNI ROK

DODATNI ISPITNI ROK

Studenti imaju pravo pristupiti samo jednom ispitu u dodatnom ispitnom roku (od 19. do 23. listopada 2015.).

Prijave se zaprimaju u tajništvu Odjela do petka 16. listopada 2015. do 1200 sati.

Termini dodatnog ispitnog roka bit će oglašeni u petak 16. listopada 2015. do 1600 sati  na mrežnim stranicama Odjela za filozofiju.