Odjel za filozofiju

doc. dr. sc. Maja Poljak – Obavijest o početku nastave

doc. dr. sc. Maja Poljak – Obavijest o početku nastave

 

Nastava iz obveznog kolegija Metodologija znanstvenoga rada počet će 22. 02. 2021.g. u 14:00 sati.

Nastava iz izbornog kolegija Urođene ideje i znanje a priori počet će 22. 02. 2021.g. u 16:00 sati.

Nastava iz izbornog seminara Descartesova Rasprava o metodi počet će 01. 03. 2021.g.  u 18:00 sati.

Nastava iz izbornog seminara Izabrana antropološka pitanja kod Tome Akvinskoga počet će  02. 03. 2021. g. u  08:00 sati.

 

Mole se svi studenti koji pohađaju navedene kolegije i seminare (a koji u međuvremenu nisu dobili mail od doc. dr. sc. M. Poljak) da se do nedjelje,  21. 02. 2021.g. jave na mail mpoljak@unizd.hr. Upute o održavanju nastave će dobiti putem maila.

 

doc . dr. sc. M. Poljak

Theme picker