Odjel za filozofiju

DOC. DR. SC. IVANA KNEŽIĆ – APSOLVENTSKI ROK

DOC. DR. SC. IVANA KNEŽIĆ – APSOLVENTSKI ROK

Doc. dr. sc. Ivana Knežić održat će ispite u apsolventskom ispitnom roku u srijedu 9. prosinca 2020. u 16,00 sati. Ispiti će biti održani na daljinu putem platforme Google Meet, pa je za pristup ispitima potreban uređaj s mogućnošću korištenja mikrofona i kamere te stabilna internetska veza. Svi studenti koji namjeravaju pristupiti ispitima trebaju na vrijeme prijaviti ispit/-e te se javiti na iknezic@unizd.hr najkasnije dan prije ispita radi daljnjih uputa oko same provedbe ispita.

doc. dr. sc. Ivana Knežić

Theme picker