Odjel za filozofiju

Razredbeni ispit

Razredbeni ispit za upis studenata (starijih od 25 godina) u prvu godinu

redovitih preddiplomskih studija Sveučilišta u Zadru, u akademskoj godini 2013./2014. na

Odjelu za filozofiju uključuje motivacijski razgovor i usmeni ispit.

     

Literatura: 1. B.Kalin, Povijest filozofije, Školska knjiga, Zagreb, 1991.

    

                  2. S. Kovač , Logika, Hrvatska sveučilišna naklada, 1994,

 

                  3. G. Petrović ,Logika, Školska knjiga, Zagreb,1991.

Theme picker