Odjel za filozofiju

Izvedbeni plan nastave

 ZIMSKI SEMESTAR:  LJETNI SEMESTAR:
   
  Ljudska prava: koncept, razvoj, globalna perspektiva 
Antička filozofija I Antička filozofija II
Berdjajevljev egzistencijalizam Aristotelova etika kreposti
Estetika Aristotelova metafizička misao
Etika I Descartesova Rasprava o metodi 
Filozofija kulture Etika II
Filozofija religije I Filozofija odgoja
Filozofija spoznaje I Povijest hrvatske filozofije
Filozofija uma I Filozofija povijesti
Filozofija zdravog razuma Filozofija religije II
Filozofija znanosti I Filozofija spoznaje II
Filozofska antropologija II Filozofija uma II
Hospitacije Filozofija znanosti II
Logika I Filozofska antropologija I
Tri reformatoraMaritainova Izabrana antropološka pitanja kod Tome Akvinskoga
Metafizičko-etički pristup ljubavi Kritika čistog umaKantova
Metodika nastave filozofije I Logika II
Misterij ljepote Metodika nastave filozofije II
Moderna filozofija I Metodologija znanstvenog rada
Moderna logika Modalna logika
Ontologija I Moderna filozofija II
Pascalove Misli Norma i sreća
Platon i Plotin - izabrani tekstovi Ontologija II
Filozofija politike Primijenjena etika
Srednjovjekovna filozofija I Srednjovjekovna filozofija II
Suvremena filozofija I Suvremena filozofija II
Uvod u filozofiju Urođene ideje i znanje a priori
Filozofija vremena i prostora Uvod u kršćansku filozofiju
Filozofija poezije Filozofsko savjetovanje
Iz raskoraka u korak ljekovitom snagom poezije Lockeov Ogled o ljudskom razumu

Terapija i kazalište 

Humeovo Istraživanje o ljudskom razumu

Uvod u indijsku filozofiju